سه‌شنبه 4 مهر‌ماه سال 1385

 

همه اخترشناسان با یکدیگر به توافق رسیده اند که سیاهچاله ها وجود دارند.

مشاهدات رصدی قابل اطمینانی در پرتو ایکس و همچنین

 به کمک تلسکوپ فضایی هابل به دست آمده است که حاکی از وجود

سیاهچاله های پرجرم (با جرمی بیش از یک میلیون برابر جرم خورشید)

در مرکز کهکشان هاست.

علاوه بر آن٬ مدارکی مبنی بر حضور سیاهچاله هایی

 که پس از مرگ ستارگان به وجود می آیند٬ در دست است.

 این سیاهچاله های "کهکشانی"

(دلیل این نامگذاری وجود این سیاهچاله ها در کهکشان ما است)

 معمولا جرمی بین ۳ تا ۱۰ برابر جرم خورشید دارند.

معمولا یک همدم ستاره ای نیز دارند.

 با رصدهای پرتو ایکس که از مکانهایی در نزدیکی سیاهچاله تابش می شود و یا

 رصدهای نور مرئی ستاره همدم آنها٬ جرم سیاهچاله را تخمین می زنند.

اگر بیش از جرم قابل قبول برای یک ستاره نوترونی باشد

 (حدود ۱.۵ برابر جرم خورشید) اخترشناسان همگی توافق می کنند

که جرم حاضر در آن مکان یک سیاهچاله است.

 

*****

منبع : سایت رسمی مجله ی نجوم