دوشنبه 15 آبان‌ماه سال 1385

 

 تلسکوپ فضایی هابل ، رصدخانه ی پرتو ایکس چاندرا و رصدخانه ی ملی نجوم رادیویی

 با همکاری یکدیگر تصویری ترکیبی را از یک خوشه ی کهکشانی بسیار پر جرم

 در فاصله ی2.5 سال نوری از زمین به وجود آوردند.

این خوشه از ترکیب چندین کهکشان تشکیل شده و در مرکز آن

سیاهچاله ای بسیار بسیار پرجرم واقع شده است.

 جرم این خوشه بیش از یک میلیارد برابر جرم خورشید است.

دو قسمت قرمز رنگ که در تصویر و در کنار این خوشه به وضوح دیده می شود ،

فوران ماده از سیاهچاله ی مرکزی این خوشه ی کهکشانی است.

 

  این تصویر از ترکیب سه بخش متفاوت تشکیل شده که منجمین ،

 

 این سه بخش را با هم ترکیب کرده و این تصویر را به وجود آورده اند.

 

مهم ترین قسمت ، تصویری است که توسط تلسکوپ فضایی هابل در بهمن 1384

 

 گرفته شده که در آن چندین کهکشان که از به دلیل گرانش شدید خود

 

 در کنار یکدیگر قرار گرفته اند مشخص است.

 

   گاز بسیار داغ با دمایی در حدود 50 میلیون درجه سانتی گراد

 

فضای بین کهکشان ها در این خوشه را پر کرده است.

 

این گاز پرتو ایکس تابش می کند که این تابش به رنگ آبی در تصویر مشخص است.

 

این بخش آبی رنگ توسط تلسکوپ پرتو ایکس چاندرا در سال 1382 گرفته شده است.

 

بخش پرتو ایکس تصویر ، وجود حفره هایی را در این گاز نشان می دهد

 

 که هر کدام در حدود 640 سال نوری (7 برابر قطر کهکشان راه شیری)  قطر دارند.

 

   این حفره ها توسط ذراتی باردار پر شده اند که حول خطوط میدان مغناطیسی

 

 در گردشند و امواج رادیویی از خود ساطع می سازند.

 

این امواج که توسط یکی از تلسکوپ های "آرایه ی بسیار بزرگ"(Very Large Array)

 

 در نیومکزیکو گرفته شده اند ،بخش قرمز رنگ تصویر را تشکیل می دهند.

 

این حفره ها به دلیل فوران ذرات باردار از سیاهچاله ای با یک میلیارد برابر جرم خورشید

 

 که در مرکز کهکشان نورانی مرکزی واقع شده ایجاد می شوند.

 

    فوران ماده از سیاهچاله مرکزی ، جرمی در حدود هزار میلیارد برابر جرم خورشید

را در فضا پخش می کند.

این سیاهچاله برای انجام این کار به توانی در حدود

 10.000 میلیارد برابر توان تابشی خورشید نیاز دارد.

 

*****

منبع : سایت رسمی مجله ی نجــــــوم