یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1385
دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود موفق به کشف راه های جدیدی برای آشکار سازی دیگر ابعاد عالم شدند. 

آیا می توان نیرو های چهار گانه ی طبیعت را در قالب یک نظریه با هم متحد کرد ؟ این برجسته ترین سوالی است که توجه دانشمندان عصر ما  را به خود جلب کرده  و با نام " یک نظریه برای همه چیز " شناخته می شود  .

یکی از رایج ترین تئوریها در این باره ، نظریه ریسمان ها می باشد که اعتقاد دارد جهان از ریسمان های کوچک نوسان کننده بوجود آمده است .

هنگامی که ما در باره ابعادی فراتر از سه بعد (به علاوه ی یک بعد زمان) قابل تشخیص خود صحبت می کنیم ، ریاضیات نظریه ی ریسمان می تواند به خوبی در مورد آنها توضیح دهد.

مطابق این نظریه ی ابعاد اضافی واقعا در عالم وجود دارند اما بسیار کوچک هستند و در ابعاد قابل تشخیص ما فرو رفته و پیچیده شده اند .

محققان دانشگاه Wisconsin-Madison بر این باورند که راهی برای آشکار سازی این ابعاد پنهان شده وجود دارد .ممکن است این ابعاد ناشناخته بر روی روند گشترش سریع عالم در ابتدای پیداش آن اثر گذاشته باشند و به احتمال زیاد ما می توانیم سایه و ردپایی از این ابعاد اضافی را در تابش پس زمینه کیهانی پیدا کنیم .

متاسفانه ماهواره های کنونی برای پیدا کردن این ردپا در تابش پس زمینه کیهانی ، به اندازه کافی حساس نیستند اما دانشمندان امیدوارند با کمک ابزار های جدید و حساس مانند ماهواره پلانک ، که در آینده به فضا پرتاب خواهد شد ، به اکتشافات خود ادامه دهند .

 

*****

 

 

منبع: آسمان پارس