چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1385

 

 تلسکوپ فضائی هابل :

 ابزاری که در 16 سال گذشته درک ما را از کیهان به طرز عجیبی متحول کرده است.

*****

عکس از آسمان پـــارس